Proiectul “Teacher Development for Dropout Prevention” este un proiect Erasmus+ de mobilitate pentru profesori (Acţiunea Cheie 1), cofinanţat de Comisia Europeană, prin Agenţia Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației si Formării Profesionale, conform contractului nr. 2015-1-RO01-KA101-014628.

 

Proiectul
Despre noi

Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Barlad este o instituție de învățământ liceal din Bârlad, județul Vaslui, Romania. Alături de profilul Pedagogic, instituția școlarizează elevi pentru alte specializări din cadrul filierei vocaționale: Arte Plastice, Muzică, Sport, dar și din cadrul filerei teoretice, Speciazarea Limba Engleză

Obiectiv general

Obiectivul principal  al proietului este învăţarea, folosirea şi promovarea de care cadrele didactice ale organizaţiei noastre, a celor mai noi, moderne&inovative metodologii şi practici educaţionale pentru a creşte interesului pentru educaţie şi a menţine în sistemul şcolar a tinerilor cu risc de abandon şcolar

Calendar:
01.09.2015 - 31.08.2016
 

19-30/10/2015 | Fluency&English Language Development for Educational Staff
19-30/10/2015 | Methodology Revisited,Revitalised&Re-energised
21/03-1/04/2016| Current Issues în Education – Early School Leaving
6-15/04/2016| Tracing back Europe-From Thessaloniki to Istanbul
23/05–3/06/2016| Innovative approaches to teaching

 

Obiective 
specifice

să promoveze utilizarea inovaţiei şi creativităţii în procesul de predare-învăţare, adaptându-l cerinţelor educaţionale ale elevilor şi motivării lor să înveţe pe tot parcursul vieţii
să dezvolte competenţele profesionale şi transversale ale profesorilor şi să asigure recunoaşterea lor prin participarea la stagii de formare peste hotare
să îmbogăţească portofoliul organizaţiei cu strategii şi practici moderne, eficiente şi flexibile de abordare a curriculumului, dezvoltând astfel competenţele cheie necesare parcursului educaţional şi profesional al elevilor
să promoveze dialogul intercultural şi colaborarea cu parteneri europeni, consolidând astfel sentimentului de cetăţenie, identitate europeană şi internaţionalizarea instituţiei
să îmbunătăţească competenţele lingvistice şi de comunicare ale cadrelor didactice implicate şi astfel a elevilor lor


Participantii la mobilitati participa la cursuri vizand:
-fluenţa la limba engleza - 2 profesori participă între 19-30/10/2015 la cursul „Fluency&English Language Development for Educational Staff” furnizat de Executive Training Institute în St.Julians, Malta;
-noile metodologii de predare a limbilor straine - 1 profesor participă între 19-30/10/2015 la cursul „Methodology Revisited,Revitalised&Re-energised” furnizat de Executive Training Institute în St.Julians, Malta;
-combaterea abandonului scolar - 2 profesori participă între 21/03-1/04/2016 la cursul „Current Issues în Education – Early School Leaving”furnizat de International Training Centre în Praga, Republica Cehă;
-interculturalitate - 2 profesori participă între 6-15/04/2016 la cursul „Tracing back Europe-From Thessaloniki to Istanbul”furnizat de Chain Foundation în Salonic, Grecia
-predarea cross-curriculara - 2 profesori participă între 23/05–3/06/2016 la cursul „Innovative approaches to teaching”furnizat de International Training Centre în Praga, Republica Cehă

Tematica